Rozhovor s paní ředitelkou, pro časopis Naše rodina – Dolní Břežany

Dnes mi poskytla rozhovor paní Lenka Klestilová, ředitelka a jedna ze zakladatelek terénní pečovatelské služby Kvalitní podzim života.

Lenka Klestilová

Paní ředitelko, co si máme představit pod pojmem „terénní pečovatelská služba“?
Mnozí lidé mají terénní pečovatelskou službu stále ještě svázanou tradiční představou, že terénní pečovatelky pouze uklízí domácnosti seniorů. Moderní pečovatelská služba, jako je ta naše, se však soustředí především na péči o vlastní osobu klienta, např. pomáhá s hygienou, oblékáním, podáním jídla, přesunem, doprovodem na úřad nebo k lékaři – tedy s činnostmi, ve kterých ji těžko někdo zastoupí. Součástí naší činnosti je i základní sociální poradenství. Klientům pomáháme vyřizovat jejich administrativní záležitosti, například jim můžeme vyplnit formuláře pro získání příspěvků na péči nebo jiných sociálních dávek.

Jaká je historie vaší služby? A co současnost?
Někdy v roce 2013 mě oslovil starosta Vestce, zda bych neměla zájem pečovat o některé seniory. Začala jsem jako soukromá osoba a setkala jsem se s obrovským nárůstem zájmu. Proto jsme spolu s kolegyní Ivanou Pohlovou založily ústav Kvalitní podzim života. Tehdy jsme se staraly o cca desítku klientů, dnes jich máme přes stovku. Dalším dvěma stovkám lidí rozvážíme obědy. V současnosti jsme dosáhli kapacitního navýšení v síti Kraje, který nás spolufinancuje, takže můžeme služby poskytnout skutečně každému, kdo nás bude potřebovat.

Kde všude působíte?
Naše organizace je registrovanou sociální službou, která působí v oblasti Prahy-západ, Prahy – východ a okrajových částech Prahy. Najdete nás ve Vestci, Jesenici, Dolních Břežanech, Průhonicích a dalších obcích. V Dolních Břežanech působíme od roku 2014 a díky úzké spolupráci a pravidelné finanční podpoře obecního úřadu se můžeme starat i o dolnobřežanské občany. Pravidelné finanční podpory obce Dolní Břežany si velmi vážíme. Dá se říci, že v prvních letech po vzniku nám pomohly tyto peníze ekonomicky přežít, nyní nám pomáhají financovat aktivity, na které nemůžeme použít příspěvky státu, ale pro naše klienty jsou nezbytné. Pravidelně se účastníme akcí, jako jsou jarní setkání seniorů nebo Svatováclavské slavnosti.

Kdo má na vaše služby nárok?
Zjednodušeně, nárok má každý, kdo naše služby skutečně potřebuje. Cílovou skupinou naší pečovatelské služby jsou zejména senioři, ale např. nás může krátkodobě využít i mladší člověk, který je nemocný nebo po operaci a není schopen se dočasně sám o sebe postarat. Stačí, když se zájemce o službu nebo jeho rodinný příslušník obrátí na naši sociální pracovnici nebo koordinátorky péče.

Je terénní pečovatelská služba placená? Kolik klient za službu zaplatí?
Ano, klient se na úhradě služby finančně podílí. Cena služeb je regulovaná státem a klient zaplatí jen služby, které mu skutečně poskytneme. Základní sazba je 130,-/hod.

Co když klient nemá takové příjmy, aby si mohl službu dovolit?
Na financování sociální péče slouží podpůrný nástroj státu, tzv. příspěvek na péči. Umíme tento příspěvek pro klienty, kteří na něj mají nárok, s příslušnými úřady vyřídit.

Jaké další služby můžete svým klientům nabídnout?
Pro naše klienty a širokou veřejnost nabízíme dále fakultativní a doplňkové služby. V prvé řadě je to půjčovna zdravotních pomůcek, kde si kdokoliv pro potřeby svých blízkých může půjčit polohovací postel, chodítko, invalidní vozík i další předměty. Dále nabízíme službu senior transport, tedy autodopravu pro seniory, kteří nechtějí nebo nemohou cestovat MHD. Máme i vozidlo pro převoz osob na vozíku. Veškeré naše služby si mohou občané objednat na telefonu 778 095 645, emailem na  administrativa.kpz@email.cz.

Další činností, kterou se zabýváte, je rozvoz obědů.  Jak širokou máte nabídku?
Pomocí dceřiné společnosti Služby KPŽ s.r.o. zajišťujeme pro seniory rozvozy obědů. Můžete si vybrat ze 13 jídel od dvou dodavatelů, zavážíme v pracovních dnech. Jídelníček pravidelně vyvěšujeme na našich stránkách. Nyní podporujeme i regionální restauraci U Klimešů a do své nabídky jsme zařadili i jejich produkty. Některé obce, mezi nimi i Dolní Břežany, hradí  svým občanům starším 65 let náklady na dopravu, takže oběd potom vyjde 94,- Kč včetně polévky. Obědy si mohou občané objednat na telefonu 778 095 906, emailem na  obedy.kpz@email.cz .

Tato otázka nemůže nepadnout – jak zvládáte dobu covidovou a co bezpečnost vašich klientů?
Poprvé v letošním roce se ukázalo, bohužel až v době pandemie – Covid 19, jak důležitou roli hraje v naší společnosti terénní pečovatelské služba. Zároveň to pro nás byla velká výzva. Zaznamenali jsme velký nárůst zájmu o naše služby. Naše pečovatelky striktně dodržují přísné hygienické zásady, neboť víme, jak křehké je zdraví našich klientů. Také jsme si vědomi, že vstupujeme do osobního prostoru klienta a že to vyžaduje zodpovědný přístup a opakované školení našich pečovatelek. Pracovníci, kteří jsou ve styku s klienty jsou pravidelně testováni.

Paní ředitelko, máte vůbec nějaký volný čas, nějaké koníčky?
Dobrá otázka. Především, mým koníčkem je zároveň i má práce. Ale každý člověk potřebuje nějaký ventil, a tím jsou moji koníčci, a to doslova. Mám 5 koníků, o které se starám za pomocí dalších členů jezdeckého klubu. Nově se nám nyní povedlo založit jezdecký oddíl JK Amor a přijímáme nové členy, ale pouze dospělé samostatné osoby. V případě zájmu o lekce pro děti máme ve svém týmu zkušenou trenérku a tréninky lze domluvit s ní. Více informací o našem JK najdete na stránkách www.jkamor.cz.

Kde vás mohou klienti najít? Jak se s vámi mohou zkontaktovat?
Možnosti jsou různé. Kontakty nám můžete předat prostřednictvím obecního úřadu nebo Infocentra v Dolních Břežanech. Na úřadu o nás vědí a mají tam naše propagační materiály. Bližší podmínky poskytování všech našich služeb najdete na našich webových stránkách www.kvalitnipodzimzivota.cz, kde naleznete veškeré informace o nás a našich službách. Objednávat naše služby je možno telefonicky na čísle 778 095 645, emailem na  administrativa.kpz@email.cz .

Závěrem vás prosím o nějaké shrnutí. Jaké je podle vás poslání vaší práce?
Terénní pečovatelská služba je důležitá a pro lidi prospěšná. Díky kombinaci poskytování sociálních služeb a rozvozu obědů jsme s našimi klienty v neustálém kontaktu. Máme tak o nich  přehled a víme, jak se mají, co potřebují a jestli nemají nějaké problémy. Mnohým klientům významně prodloužíme dobu, kdy mohou zůstat doma ve svém prostředí, někdy až do úplného konce života. Což si většina z nich bytostně přeje. Do domova s pečovatelskou službou chce málokdo a umírat v LDN nechce nikdo. Uživatelé našich služeb se již nemusí obávat samoty a bezmoci, nejsou sami. Jsme připraveni jim kdykoliv pomoci zvládat jejich úkoly a zvyšovat tak jejich soběstačnost a zmírňovat jejich tíživou sociální situaci.

Děkuji za rozhovor a přeji vám ve vaší náročné práci mnoho úspěchů.

Otázky pokládal Josef Batelka