Oznámení ředitelky Kvalitního podzimu života z.ú. a služeb KPŽ s.r.o. v souvislosti s šířením nákazy coronavirem COVID 19

Vážení spoluobčané,

následující opatření jsme přijali  zejména ve vašem zájmu, abychom zvládli všechny úkoly, které před námi stojí a v neposlední řadě z důvodu vaší bezpečnosti. Budete potkávat pečovatelky v pláštích a overalech, s rouškami a respirátory. Nebojte se těchto opatření, vaše bezpečnost je na prvním místě.

 1. Jsme nuceni omezit rozsah péče na nezbytně nutné úkony, zásadně budou odmítány požadavky klientů na dopravu kamkoliv, zejména k lékaři a na nákupy. Nebude možné si volit čas péče ani pečovatelku.
   
 2. po dobu následujících šest týdnů nebudeme mít volnou kapacitu pro další zájemce o službu a vyhlašujeme stop stav v přijímání nových klientů.  Výjimku tvoří občané obci,  se kterými má naše služba smlouvu o spolufinancování péče ( Vestec, Průhonice, Jesenice, Praha-Libuš, Velké Přílepy, Dolní Břežany, Radějovice.  Ostatní zájemci budou odmítáni z kapacitních důvodů.
   
 3. klienti jsou povinni hlásit službě skutečnost, že jsou v karanténě předem telefonicky před plánovanou návštěvou. Porušení této povinnosti  bude mít za následek  okamžité ukončení péče  a věc bude nahlášena Policii České republiky.
   
 4. S některými obcemi jednáme o hromadných nákupech s dovážkou pro seniory, o této službě budeme nadále informovat.
   
 5. Dovážka obědů je prozatím beze změny.
   

Přijatá opatření jsou ve vašem zájmu. Prosím, abyste s námi měli trpělivost a kontaktujte nás  opravdu v nutných případech. My se budeme snažit dělat pro vás vše, co bude v našich silách.

Přeji vám v následující těžké době hodně štěstí.

Lenka Klestilová, ředitelka