Kvalitní podzim života

Volný čas

Sledujte nás na Facebooku

Podpořili nás

Statistiky

Uživatelé
2
Články
27
Počet zobrazení
265168

Právě přítomno: 21 hostů a žádný člen

Přihlášení

Sociální podnik Služby KPŽ, s.r.o.

Tato organizace je dceřinou společností Kvalitního podzimu života, z.ú. Byla založena za účelem realizace úklidových služeb pro komerční objekty a pro rozvoz obědů pro seniory s cílem ze zisku podpořit svého zakladatele sociální službu Kvalitní podzim života, z.ú.

Společnost Služby KPŽ, s.r.o. jsou od samého začátku koncipovány jako sociální podnik. 

Jsme poskytovatelem náhradního plnění.

V rámci náhradního plnění můžete využít naše úklidové služby či případně nákup úklidové chemie.

Pro více info na tel.: 603 463 133 email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Co je sociální podnik?

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku jako zvýšení veřejného prospěchu.

Sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu (anglicky triple bottom line) – ekonomického, sociálního a environmentálního.

To znamená, že sociální podnik:

  • provozuje aktivitu, která je prospěšná společnosti nebo specifické skupině lidí,
  • vykonává soustavnou ekonomickou aktivitu,
  • zisk je použit přednostně pro rozvoj sociálního podniku nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů,
  • přednostně využívá místní zdroje a uspokojuje potřeby místa, ve kterém působí,
  • podporuje smysl pro odpovědnost na místní úrovni a ve své činnosti zohledňuje environmentální aspekty.

Velkou část sociálních podniků představují tzv. integrační sociální podniky (v zahraničí se používá zkratka WISE), které pomáhají řešit nezaměstnanost a začleňují osoby, které jsou na pracovním trhu znevýhodněné. V současné době funguje v ČR cca 200 sociálních podniků, jež se k této myšlence samy hlásí a které podnikají snad ve všech oblastech hospodářství (výroba i služby všeho druhu). Jedná se o úklidové služby, kavárny, cukrárny, restaurace, výrobní i zpracovatelské podniky, grafická studia, digitalizační dílny, call centra, údržbu zahrad a parků atd. (Studie infrastruktury TESSEA, 2011) 

Zakladatel:

Kvalitní podzim života, z.ú.

Hlavní činností společnosti je poskytování služeb v terénu, jde o péči o seniory v jejich domácím prostředí. Tato služba je spojena výhradně s potřebami klienta - osoby, na kterou se služba vztahuje.  Aktuálně se již péče společnosti KPŽ zajišťuje v: Praze, Vestci, Jesenici, Dolních Břežanech, Ohrobci, Zvoli a Sulicích. Tuto službu pokrývá pracovní kolektiv v celkovém počtu: 7 pečovatelek, 2 administrativní pracovnice, sociální pracovník, ředitelka, 6 úklidových pracovníků a osoby, které pracují externě - účetní, PR, právní služby

Lenka Klestilová – Ředitelka a zakladatelka sociálních služeb ve společnosti Kvalitní podzim života, z.ú.

Po ukončení školy se do roku 2000 věnovala činnosti v rodinné firmě. Od roku 2002 se stala živnostníkem v umělecké oblasti a od roku 2008 se její činnost zaměřila na management úklidu. Oblasti sociálních služeb se začala věnovat v roce 2012.  Po celou dobu se v průběhu svého podnikání k aktuální činnosti vzdělává. Mezi odborné zkušenosti patří řízení, organizace, školení a nastavení systémů pracovníků v oblasti úklidů. Školení průběžně zajišťovaly dodavatelské firmy úklidové chemie, např. Ecolab a další.  Dosažené vzdělání: SŠ obor podnikatel.

V soukromém životě si vždy najde čas na svého přítele a syna.

Kontakt:

Vestecká 11 Praha – západ 252 50

Lenka Klestilová – Ředitelka

Mob: +420 603 463 133

Email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.kvalitnipodzimzivota.cz

 

Důvod vzniku

Sociální podnik Služby KPŽ s.r.o. vznikl na podporu pečovatelské služby Kvalitní podzim života, z. ú., která je zatím finančně nesamostatná. Od činnosti sociálního podniku si slibujeme lepší finanční zajištěnost pečovatelské služby. Sociální podnik bude zaměřen na rozvoz obědů, úklidové práce, řemeslné práce a povoznictví.

Cíl

Cílem sociálního podniku Služby KPŽ, s.r.o. je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, a to dlouhodobě nezaměstnané osoby nad 6 měsíců evidence, matky po čerpání mateřské dovolené, osoby čerpající dávky hmotné nouze a státní sociální podpory, osoby do 25 let věku a nad 50 let věku vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání, osoby se zdravotním znevýhodněním - postižením (dále též jako “osoby ze znevýhodněných skupin”). Služby bude nabízet jak jednotlivcům, tak společnostem, kterým bude nabízet tzv. náhradní plnění. Bude působit v místní oblasti (Vestec a okolí) a podporovat tak místní komunitu.

Sociální podnik existuje za účelem trojího prospěchu. A to ekonomického (zisky budou investovány opět do podniku a do pečovatelské služby Kvalitní podzim života, z.ú. na podporu péče o seniory), sociálního (zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce) a environmentálního (podpora místních společností a komunit).

Činnost

Služby KPŽ, s.r.o. bude svou činnost realizovat v oblasti úklidů, rozvozu obědů, řemeslných prací (pokrývačství, tesařství) a povoznictví. 

Podpora podniku

Služby KPŽ s.r.o. nemusí začínat úplně od nuly. Služba rozvozu obědů bude navázána na dosavadní činnost pečovatelské služby Kvalitní podzim života, z.ú., která již rozváží obědy; zatím však pouze nekomerčně (obědy prodává za cenu dodavatele). Tento nekomerční rozvoz bude fungovat dále pro klienty pečovatelské služby. Pro ostatní bude nastavena nová komerční cena, která by sociálnímu podniku měla přinést zisky.

Služba úklidů navazuje na úklidovou činnost společnosti pana Rathuského, se kterým Kvalitní podzim života, z.ú. již dlouhodobě spolupracuje. Může tak díky tomu stavět na zkušenostech a podpoře pana Rathuského.

Službu řemeslných prací a pokrývačství bude poskytovat v návaznosti na činnost pana Kubáska, který v tomto oboru dlouhodobě pracuje a podnik tak může navázat na jeho zkušenosti.

Zaměstnanci

Sociální podnik je definován účastí zaměstnanců a členů na směřování podniku. Se zaměstnanci bude systematicky pracováno, dosahováno cílů, které si sami stanoví. Jejich zaměstnávání bude prostředkem k jejich rozvoji, rozvoji schopností a dovedností. Bude kladen důraz na rozvoj jejich pracovních kompetencí.

Rádi bychom se ve svých službách dopracovali k pracovním týmu OZP v počtu 50% z celkového počtu zaměstnanců. Výhodou pro organizaci bude nabídka náhradního plnění.

Co je náhradní plnění, kdo ho může poskytovat a kdo ho využívá?

Náhradní plnění je právní nástroj, podporující zaměstnanost lidí se zdravotním postižením, která je ukotvena v Ústavě České republiky a v Zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

Podle zákona má každá právnická osoba s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnat jednoho člověka se zdravotním postižením, odebrat v rámci náhradního plnění výrobky a služby v hodnotě 166 000 korun, nebo odvést do státního rozpočtu pokutu téměř 60 000 korun. 

Náhradní plnění může poskytovat zaměstnavatel, který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením, a je obvykle příjemcem příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, podle výše zmíněného zákona.