Kvalitní podzim života

Volný čas

Sledujte nás na Facebooku

Podpořili nás

Statistiky

Uživatelé
2
Články
27
Počet zobrazení
265174

Právě přítomno: 11 hostů a žádný člen

Přihlášení

Společensky prospěšný cíl

Společnost se zavazuje naplňovat společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, a to dlouhodobě nezaměstnané osoby nad 6 měsíců evidence, matky po čerpání mateřské dovolené, osoby čerpající dávky hmotné nouze a státní sociální podpory, osoby do 25 let věku a nad 50 let věku v evidenci uchazečů o zaměstnání, osoby se zdravotním znevýhodněním - postižením (dále též jako "osoby ze znevýhodněných skupin"). Společnost se naplňováním následujících cílů stává sociálním podnikem.

Sociální prospěch

Společnost se zavazuje zaměstnávat více než 30% (slovy: třicet procent) zaměstnanců uvedené cílové skupiny osob ze znevýhodněných skupin, přičemž informace o tom budou veřejně přístupné. Společnost se zavazuje, že bude podporovat své zaměstnance - osoby ze znevýhodněných skupin s ohledem na jejich specifické potřeby a pracovní rozvoj. Společnost se zavazuje k účasti svých zaměstnanců a členů na směrování a rozvoji sociálního podniku, že je bude pravidelně a systematicky informovat o chodu podniku, výsledcích hodpodaření a o naplňování společensky prospěšných cílů, s tím, že zaměstnanci a členové budou moci též participovat na směřování podniku. Společnost se zavazuje vzdělávat své zaměstnance - osoby ze znevýhodněních skupin dle individuálních možností. 

Ekonomický prospěch

Společnost se zavazuje více než 50% (slovy: padesát procent) svého případného zisku generovaného ze svých podnikatelských aktivit reinvestovat do rozvoje sociálního podniku a naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů, s tím, že informace o využití případného zisku bude veřejně dostupná. Společnost bude dlouhodobě usilovat o ekonomickou udržitelnost sociálního podniku. Manažerské řízení sociálního podniku bude nezávislé na jeho vlastníkovi. Tržby z prodeje výrobků nebo služeb budou tvořit alespoň 30% (slovy: třicet procent) z celkových výnosů podniku.

Environmentální prospěch

Společnost se zavazuje ve svých činnostech dodržovat ekologické zásady, a to třídit odpad, využívat úsporné zdroje energie, efektivně nakládat se spotřebním materiálem a energiemi.

Místní prospěch

Společnost se orientuje na místní a regionální potřeby a přednostně využívá místní zdroje v podpobě zaměstnávání místních obyvatel a nákupu od místních či regionálních dodavatelů. Společnost se zavazuje participovat na rozvoji regionu a podporovat smysl pro sociální zodpovědnost místních a regionálních aktérů (veřejné instituce, poskytovatelé sociálních a návazných služeb, školy, soukromé podnikatelské subjekty, neziskové organizace), s nimiž bude komunikovat a spolupracovat.