Kvalitní podzim života

Volný čas

Sledujte nás na Facebooku

Podpořili nás

Statistiky

Uživatelé
2
Články
27
Počet zobrazení
269558

Právě přítomno: 11 hostů a žádný člen

Přihlášení

Asi každého z nás někdy oslovil u dveří domu či bytu podomní prodejce. Ne vždy se ovšem musí jednat o nabídku solidního obchodu, poslední dobou tento prodej využívají jako zástěrku ke svým praktikám i někteří podvodníci. A jejich terčem se stávají zpravidla právě senioři. Je to snadný cíl. Osamocený senior je vděčný za vlídné slovo, velice snadno se nechá příjemným vystupováním obchodníka ovlivnit a přestává být obezřetný.  Znáte to. U dveří vám zazvoní cizí člověk a zahrne vás informacemi o tom, jak výhodné služby či produkty právě nabízí, vysvětlí, že je jeho nabídka jedinečná a akce omezená. Na co bychom si tedy měli dávat pozor?

Ačkoli ne každý podomní obchodník musí být zákonitě podvodníkem, je nanejvýš důležité být neustále obezřetný. Abychom se mohli podvodům, nebo nevýhodným obchodům bránit, je nejprve nutné pochopit několik základních principů podomního prodeje:
Základní praktiky všech podomních obchodníků bývají zpravidla stejné. Jakkoli se obchodník bude chovat přátelsky, je nutné mít neustále na mysli, že jeho pravým účelem návštěvy je obchod. A účelem obchodu je zisk. Jakkoli vám bude tvrdit, že nabídka je ojedinělá a výhodná, a on jí dělá bez zisku z těch či oněch důvodů, pravděpodobně lže. Musíme si uvědomit, že nikdo nebude marnit svůj čas obcházením klientů, aniž by z toho měl nějaký prospěch. Pokud tedy nabízí jakýkoli produkt, zpravidla mu z jeho prodeje či propagace náleží provize a tudíž jakékoli vysvětlování, že se jedná o akci, která je zaměřena na blaho klienta bez ohledu na zisk jsou jen způsobem, jak vyvolat u potencionálního zákazníka náklonnost a pocit provinění, že pokud produkt odmítne, zbytečně marnil obchodníkův čas. Proto opět opakuji, jedná se o obchod, který jste si neobjednali, obchodník přišel z vlastní vůle, nejste mu ničím vázáni a pokud bude naléhat, máte právo jej bez jakýchkoli výčitek svědomí vypoklonkovat. Nicméně pokud vás nabídka opravdu zaujme, je důležité dodržovat několik pravidel:

Pravidlo 1. – Ověření totožnosti obchodníka
Žijeme v době, kdy jsou volně dostupné tiskárny, laminovací stroje a další zařízení, díky kterým si každý může vyrobit jakékoli průkazy, formuláře, případně nechat vytvořit nálepky na vozidla, potisky či výšivky na oblečení, tedy cokoli, co by mohlo vzbuzovat dojem solidnosti. Při sebemenší pochybnosti je pak vhodné požádat obchodníka o sdělení osobních údajů, požádat jej, aby se dostavil jindy a dal vám tak čas na ověření, zda skutečně zastupuje tu či onu společnost. Nic nedejte na jeho vysvětlování, že jeho nabídka je časově omezena, nebo že ve vaší lokalitě se pohybuje jen dnes a zítra již bude někde jinde. Pokud má skutečný zájem, čas na klienta si udělá. Podvodníka váš postup odradí od dalšího podnikání a solidní prodejce vaši obezřetnost pochopí. Následné ověření nebude sice asi nikdy 100% -ní, nicméně rizika podstatně minimalizuje. Pokud máte přístup k internetu, je dobré vyhledat si web firmy, kterou obchodník zastupuje. I zde je však nutné mít na paměti, že jakýkoli web si dnes může vytvořit každý. Nicméně firemní weby by měli obsahovat takové údaje, jako je například IČO, podle kterého si již alespoň můžete ověřit, zda je firma skutečně registrována a následným telefonátem ověřit, zda ji konkrétní obchodník skutečně zastupuje.

Pravidlo 2. – Vpuštění prodejce do obydlí
Pokud to není bezpodmínečně nutné, obchodníka domů nevpouštějte. Vyžaduje-li obchod podepsání jakékoli smlouvy, požádejte jej, aby vám smlouvu přenechal k důkladnému prostudování a dostavil se k podepsání později. Jestliže obchodníka z nějakých důvodů do obydlí vpustíte, opět se dožadujte přítomnosti další osoby, nikdy jej nevpouštějte, pokud jste doma sami. Požádejte o přítomnost třeba svého souseda, nebo vyzvěte obchodníka, aby se dostavil, až bude přítomen někdo z vašich přátel nebo rodiny. Ve chvíli, kdy se s obchodníkem pohodlně usadíte ve svém bytě, mějte neustále na paměti, že se nejedná o návštěvu, ale uzavíráte obchod. V domácím přátelském prostředí máme tendence být méně obezřetní a důvěřivější a často pak přistoupíme na něco, co bychom například při sjednávání podobného obchodu na ulici nikdy nedopustili.

Pravidlo 3. – Podmínky obchodu
Nikdy se nenechte ovlivnit naléháním obchodníka na jakoukoli časovou tíseň. Jeho pokukování po hodinkách a argumenty, že má například domluvenu jinou schůzku ignorujte. Vždy si nechte podmínky obchodu řádně vysvětlit, zároveň si nechte jednotlivé podmínky ukázat přímo ve smlouvě. Nedejte na sliby, pokud sjednáváte například výhodnou dodávku energie nebo telekomunikační služby, vždy chtějte vědět především podmínky pro odstoupení od smlouvy, případná penále pro porušení smlouvy z vaší strany, způsob jakým se můžete bránit při porušení smlouvy ze strany dodavatele, a koncové ceny které budete platit.
Co je psáno, to je dáno. Nenechte si nic naslibovat. Platí vždy jen to, co je udáno v podepsané smlouvě. Nenechte se obchodníkem ovlivnit sliby, nebo vysvětlováním, že ten či onen nejasný bod smlouvy byl myšlen tak či onak. Smlouva musí být jasná a jednoznačná.


Nechte si spočítat konkrétní kalkulaci pro vás, ve které budou zahrnuty veškeré položky. Často se stává, že budete lákáni na výhodné ceny ve kterých nejsou zahrnuty některé další pravidelné poplatky, jako je například poplatek za pronájem distribučního zařízení. Pokud vám někdo nabídne levnější energie než dodavatel, kterému patří kabeláž vedoucí do vašeho obydlí, zpravidla si majitel této sítě nechává platit pravidelné poplatky za pronájem svého zařízení a tudíž se na první pohled velice výhodná nabídka může vyšplhat vysoko nad ceny služeb, které jste platili doposud, přestože se může na první pohled nabídka jevit jako velice výhodná.  Nechte si čas na rozmyšlenou a pokud si nejste skutečně jisti, poraďte se s někým, kdo se v dané problematice orientuje. Solidní obchodník vaší obezřetnost pochopí a bude ji respektovat.

Pravidlo 5. – Kvalita zboží
Zboží si nechte vždy pokud možno předvést. Nic nedejte na různé certifikáty pravosti a kvality. Každý kdo má domácí tiskárnu si může vyrobit jakýkoli dokument. Platí pravidlo zdravého rozumu. Nic není nezničitelné, nic neobchází mimo fyzikální zákony. Buďte nedůvěřiví. Například pokud vám obchodník předvede dokonalý parní čistič, zajímejte se kam se poděla špína. Pokud bude tvrdit, že se rozložila a zmizela, lže. Pára špínu sice rozpouští, ale je nutné ji zachytit. Proud páry sám o sobě nic nevyčistí. Nádobí samo nic neuvaří a žádný materiál v trojitém dně sám žádnou tepelnou energii nevyrobí.  Obchodníci rádi vysvětlují zázraky převratných technologií, odkazují se na materiály pro kosmický výzkum a podobně. Vězte, že společnost, která by investovala miliony do výzkumu něčeho převratného rozhodně nebude následně posílat do světa týmy podomních obchodníků, ale zajistí si propagaci a distribuci svého produktu běžnou cestou reklamy a prodeje v obchodních sítích.

Pravidlo 6. – Výhodný obchod
Nikdy nekupujte to, co skutečně nepotřebujete. Obchodníci často slibují výhodný obchod. Vše se ovšem opět týká kvality zboží. Trikem obchodníků bývá uvést přemrštěné ceny s odvoláním na jedinečnost a kvalitu jejich produktu. Následně vysvětlí, že přemrštěná cena je vlastně výhodná, protože je již o podstatnou část díky akci snížena a vy máte nárok na další slevu.  Díky tomuto triku se jim podaří často prodat podprůměrné zboží pochybné kvality a nadprůměrné ceny jen díky navození pocitu jedinečné možnosti koupě. Stačí jen nekvalitní zboží opatřit líbivým názvem a logem a vše doplnit povídáním o slevách. Opět platí pravidlo zdravého rozumu. Jakou má skutečnou hodnotu přikrývka z umělého vlákna, o které vám obchodník bude tvrdit, že běžná cena je několik desítek tisíc a vy máte jedinečnou možnost získat ji za poloviční cenu s možností další slevy při okamžité koupi?

Pravidlo 6. – Platby
Pokud možno nikdy neplaťte nic předem. Pokud jste od obchodníka koupili nějaké zboží, nejprve je rozbalte a zkontrolujte a pak teprve zaplaťte. Předejdete tím riziku, že zboží bude poškozené a obchodník se bude vymlouvat, že obchod byl uzavřen a dodá vám náhradou nepoškozené zboží. Neplaťte žádné zálohy s příslibem pozdějšího dodání zboží. V hotovosti zaplaťte jen skutečně převzaté a překontrolované zboží. V případě služeb platí totéž. Nic neplaťte hotově. Dodavatelé energií a telekomunikační operátoři si vše zpravidla nechávají proplatit po uzavření smlouvy v dohodnutých pravidelných splátkách na svůj účet. V ojedinělých případech se může stát, že po vás bude chtít obchodník zaplatit například GSM katru, kterou vám na místě předá. Pak je povinen vám vystavit doklad o převzetí hotovosti.

Pravidlo 7. – Podvodníci
Pokud jednáte ve vašem obydlí, nikdy nenechávejte obchodníka samotného a nespouštějte jej z očí. V bytě nikdy nesmíte být s obchodníkem sami. Pokud se k jednání dostavilo zástupců nějaké společnosti více, zajistěte, aby v bytě bylo jen tolik cizích osob, kolik jste schopni ohlídat. Pravidlem je, že na jednu cizí osobu by jste měli být vždy dva. Pokud tedy přijdou obchodníci dva, požádejte, aby jeden počkal mimo vaše obydlí. Cizí osoba nesmí být ve vašem bytě nikdy bez dozoru! Pokud musíte odejít do jiné místnosti, pokaždé musí být s cizí osobou nepřetržitě přítomný někdo z vašich příbuzných nebo známých.  Pokud obchodník požádá například o použití vaší toalety, doprovoďte jej ke dveřím a nedovolte, aby mohl toaletu opustit bez vašeho vědomí a pohyboval se volně po bytě.  Nikdy nikomu cizímu zbytečně neukazujte žádné cennosti, které doma máte a dbejte na to, aby neviděl kde uschováváte své úspory. Mějte stále na mysli, že se jedná o naprosto cizího člověka a za jeho přívětivým jednáním se můžou ukrývat jakékoli úmysly.