Kvalitní podzim života

Volný čas

Sledujte nás na Facebooku

Podpořili nás

Statistiky

Uživatelé
3
Články
27
Počet zobrazení
273776

Právě přítomno: 28 hostů a žádný člen

Přihlášení

Jídla odebíráme od 2 dodavatelů:

Martin Luň  - Safina Označená čísly 1 - 8.

Firma Dovoz jídel, s.r.o. Označená A – E.

Všechna jídla jsou balená.

Cena jídel: 82,-Kč

V ceně jídel je zahrnuta polévka. 

Dovozné pro soukromé odběry (kde není nastavená spolupráce s obcí) je 25,-Kč na oběd, v případě dovozu více obědů v jeden den je cena 10,-Kč za každé další jídlo. Doba dovozu obědů je daná podle denního počtu objednávek, a proto není vždy přesná, ale snažíme se obědy dovézt do 13:00.

Každý týden ve středu či ve čtvrtek Vám bude při dovážce obědů, nebo e-mailem, doručen nový jídelní lístek. Je zapotřebí novou objednávku jídel na další týden poslat do pátku buď na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo můžete objednávku předat vždy osobně při dovážce jídla.

V době svátků jídla nerozvážíme. 

Zrušení či doobjednání jídla:

vzhledem k neustálému nerespektování termínů pro objednávání a rušení jídel jsme se rozhodli zrušit možnost měnit objednávky v průběhu týdne. Objednávky musí být odevzdané do pátku. Doobjednávání a rušení obědů bude povoleno pouze ve vážných případech např. hospitalizace.

Individuální žádosti bude vyhověno pouze na základě telefonické či emailové komunikace, kde bude změna potvrzena a schválena.

Platby obědů:

Obědy se hradí jednou za týden, buď převodem na náš účet – číslo účtu 4226740309/0800, variabilní symbol uveďte prosím týden, za který obědy platíte nebo platbu můžete osobně předat našemu řidiči, který Vám doveze oběd.

Částku, kterou máte platit, se dozvíte od řidiče anebo Vám zašleme vyúčtování na Váš e-mail.  

Pro bližší informace se obraťte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel. 778095906.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  PRO DOVOZ OBĚDŮ

 1)           Dodavatel: Služby KPŽ s.r.o.,

IČ: 050 02 427, se sídlem: Vestecká 11 Praha západ 252 50, spis. zn. C 256364 vedená u Městského soudu v Praze,   zastoupena: Lenka Klestilová, jednatelka (dále Dodavatel)

2)            Popis služby:

Prodej a doprava chlazených balených obědů k zákazníkovi (dále zboží). Zboží Dodavatel nakoupí u svých smluvních partnerů a zákazníkovi bude dodáváno v každý pracovní den v době mezi 9 a 13 hodinou.

3)            Zákazník

Zákazníkem může být jakákoliv zletilá osoba. Podmínkou poskytnutí služby je, že místo dodání je uvedeno v seznamu obcí, kde se služba poskytuje nebo místo leží na rozvozové trase. 

4)            Postup objednávání:

Zákazník si na základě jídelního lístku doručeného mu emailem nebo v rámci rozvozu  objednává z nabídky Dodavatele obědy, a to tak, že na jídelní lístek zakroužkuje jednotlivé obědy, vyznačí počty a lístek podepíše. Takto označený lístek jako objednávku nejpozději do pátku předchozího týdne předá zákazník Dodavateli, a to buď v tištěné podobě nebo elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Změny v objednávkách jsou nepřípustné, výjimku tvoří vážné důvody na straně Zákazníka, např. nenadálá hospitalizace, kdy je přípustné změnu nahlásit max. 24 hodin předem. Jednotlivé dodávky zboží budou dodávány na dodací adresu vyplněnou zákazníkem na této objednávce, nejpozději do 13. hodiny příslušného dne. Pokud Zákazník zboží osobně nepřevezme, je Dodavatel oprávněn použít náhradní způsob dodaní obědů (např. taška se zbožím se zavěsí na kliku dveří). 

5)            Kvalita a reklamace

  1. a) Dodavatel zboží dodává v uzavřených obalech a chlazené. Zákazník je oprávněn odmítnout převzít zboží, jehož obal je narušen (nevztahuje se na polévky). V případě náhradního způsobu doručení vzhledem k možným změnám v kvalitě zboží způsobeného přechováváním v nevhodné teplotě ručí dodavatel za kvalitu a zdravotní nezávadnost zboží pouze do chvíle uložení na smluvené místo.
  2. b) Dodavatel neručí za nutriční hodnoty nebo chuťové vlastnosti Zboží. Zavazuje se však vyřizovat s výrobci případné stížnosti na kvalitu a reklamace. V případě sporu o množství nebo druh zboží je podkladem řešení vždy objednávka. Pokud jsou Zákazníci manželé, je platné právní jednání každého z nich.

6)            Cena, platební podmínky

  1. a) Základní cena oběda se stanovuje na 82,- Kč včetně DPH, pokud není stanoveno jinak. Změny v cenách dodavatel vyznačí na jídelním lístku vždy nejméně 14 dnů předem. Vyplněním Objednávky s novou cenou Zákazník na změnu ceny přistupuje.
  2. b) Výjimky ze základní ceny:

-  občané Vestce mají slevu na oběd ve výši 30,- Kč ze základní ceny. Tato sleva bude přiznávána, pokud bude Obec Vestec na tuto slevu přispívat.

 

  1. K ceně oběda Dodavatel účtuje dopravné, a to ve výši 25,- Kč vč. DPH za každý první oběd dodaný do jednoho dodacího místa v témže dni, za každý druhý a další oběd Dodavatel účtuje dopravné ve výši 10,- Kč vč. DPH.
  2. Výjimky z dopravného:

Dopravné neplatí občané obcí Vestec, Ohrobec, Dolní Břežany a jejich spádové obce, Sulice a jejich spádové obce, Velké Přílepy, Dobřejovice, Statenice, částečně Jesenice. Tato sleva bude přiznávána, pokud budou příslušné obce na tuto slevu přispívat a službu podporovat dle svých podmínek.

  1. e) Dodavatel vystaví daňový doklad podle způsobu úhrady Zákazníkem. Zákazníkovi, který hradí převodem na účet, bude zaslána faktura se. Zákazníkovi, který hradí hotově, bude vystaven pokladní doklad EET, který bude předán oproti úhradě. Splatnost vyúčtování je 5 dní.
  2. f) V případě prodlení delšího než 5 dnů po datu splatnosti je zákazník oprávněn vystavit a Dodavateli zaslat upomínku platby, která není zpoplatněna. Upomínka se zasílá elektronicky nebo předává osobně prostřednictvím zaměstnance Dodavatele.
  3. g) V případě prodlení delšího než 30 dnů nebo v případě 3 neuhrazených pohledávek má Dodavatel právo dodávku Zboží zákazníkovi dočasně přerušit. Zároveň je oprávněn mu zaslat Předžalobní upomínku, která je zpoplatněna částkou 500,- Kč + DPH. K obnově dodávek dojde v takovém případě teprve po úhradě všech pohledávek Dodavatele za Zákazníkem.
  4. h) Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávané pouze v rozsahu nezbytně potřebném pro objednávání, doručování a účtování obědů. Data jsou přechovávána pouze po dobu nezbytně nutnou a po splnění účelu jsou mazána. Písemné objednávky Dodavatel skartuje ihned po jejich zaplacení.

 

7)            Tato všeobecné obchodní podmínky platí dnem vydání do odvolání.

 

Ve Vestci dne 03.05.2018

 

Služby KPŽ s.r.o.

Lenka Klestilová, jednatelka, v.r.