Kvalitní podzim života

Volný čas

Sledujte nás na Facebooku

Podpořili nás

Statistiky

Uživatelé
3
Články
27
Počet zobrazení
273797

Právě přítomno: 8 hostů a žádný člen

Přihlášení

Kvalitní podzim života, z.ú.

je nestátní neziskovou organizací, která se zabývá péčí o seniory v domácím prostředí. Jsme registrovanou sociální službou. Péči poskytujeme v lokalitách Vestec, Dolní Břežany, Jesenice, Ohrobec, Dobřejovice, Průhonice, Sulice, Zvole, Hodkovice, Jažlovice, Modletice, Kunratice, Velké Přílepy, Statenice, Tursko, Svrchyně a v MČ Praha Libuš a Písnice. Pracovní doba: po - pá od 7-16hod.

                                                                                   "S námi na své stáří nejte sami."

 

Aktuality

Novinky v organizaci Služby KPŽ s.r.o.

Nově nabízíme náhradní plnění pro služby realizované  dceřinou společností Služby KPŽ s.r.o.  Více info http://www.kvalitnipodzimzivota.cz/index.php/sluzby-kpz-s-r-o a nebo na telefonu 603 463 133 

 

Novinky v organizaci Kvalitní podzim života, z.ú.

Závazný pokyn ředitelky ústavu č. 01/2018

 

Ředitelka ústavu Kvalitní podzim života, z.ú., se sídlem Vestecká 11, 252 50 Vestec, IČ: 033 38 878, zapsaná v ústavním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 70, vydává dne 19.04.2018 tento závazný pokyn k výkonu péče:

Protože se v poslední době vyskytly nedostatky a nesrovnalosti při poskytování základní sociální péče v oblasti úklidu, vydávám tento závazný pokyn. Naše činnost při poskytování pečovatelské služby se řídí § 5 vyhl. č. 505/2006 Sb.  Vzhledem k tomu MSPV v této oblasti nevydalo žádný závazný výklad právní normy, upravuji činnost tímto pokynem.

1)       úklidy poskytované u klienta v rámci základní péče by neměly přesáhnout 20% měsíčního objemu péče. Úklid se navíc musí týkat přímo zajišťování potřeb klienta, nikoliv jeho rodinných příslušníků. Tento úklid bude nadále účtován v rámci základní péče.

2)      Pokud bude klient požadovat větší objem úklidu (např. velký úklid celého domu), nebo jen samotný úklid bez dalších služeb nebo nestandartní úkony (např. úklid bazénu, hrabání zahrady, čištění okapů), bude klient předem seznámen s tím, že taková činnost není základní, ale fakultativní sociální péčí. Pečovatelka seznámí klienta prokazatelně předem zápisem do sešitku se skutečností, že za tuto činnost budeme účtovat klientovi 200,- Kč /hod., účtuje se po půlhodinách. Položka v sešitku u klienta, ve výkazu práce a ve vyúčtování – faktuře  se nazývá jednotně „fakultativní úklid“.

3)        Tento pokyn je platný dnem vyhlášení, účinný je pro činnosti poskytované

od 01.05.2018.

Ve Vestci dne 19. 04. 2018

 

Lenka Klestilová, ředitelka

 

 

 

PODPORUJE NÁS