Kvalitní podzim života

Jako další fakultativní službu jsme zavedli přepravu lidí s handicapem. Pokud máte například zhoršenou pohyblivost nebo jste upoutáni na invalidní vozík a potřebujete odvézt k lékaři či na úřad, můžeme vám odvoz zajistit. Tato služba je zpoplatněna 30 Kč za přistavení vozidla v oblasti do 10 km od Vestce (okr. Praha-západ), nad 10 km od Vestce se připlácí 10 Kč za každý další kilometr. Samotný odvoz je zpoplatněn 17 Kč/km a při zpáteční cestě 14 Kč/km. Čekání řidiče na místě, než si danou věc vyřídíte, je zpoplatněno 3 Kč/min.

Pokud byste navíc při vyřizování dané věci chtěli využít služby pečovatelky, zaplatíte si za ni navíc 130 Kč/hod.

 

       Cena služby – vozidlo s řidičem

         doprava  - základní cena                                        17,- Kč/km

         doprava – zpáteční (od výchozího místa)            14,- Kč/km

         čekání                                                                           3,- Kč/min.

 

       Cena služby – vozidlo s řidičem + pečovatelka

         doprava  - základní cena                                        17,- Kč/km

         doprava zpáteční (do výchozího místa)               14,- Kč/km

         čekání                                                                           3,- Kč/min.

         úhrada práce pečovatelky                                   130,- Kč/hod.

         přistavení vozidla - do 10 km od Vestce              30,- Kč

                                         - nad 10 km od Vestce            30,- Kč + 10,- Kč za každý další kilometr

Výše uvedené ceny jsou určeny pouze osobám, které mají uzavřenou smlouvu o poskytování sociální služby s pečovatelskou službou Kvalitní podzim života (tedy klientům pečovatelské služby). Pro ostatní osoby platí následující ceník:

       Cena služby - vozidlo s řidičem

         doprava  - základní cena                                        25,- Kč/km

         doprava  - snížený tarif                                            17,- Kč/km

         doprava  - snížený tarif zpáteční                            14,- Kč/km

         (do výchozího místa)                                  

         čekání                                                                            5,- Kč/min.

         přistavení vozidla - do 10 km od Vestce                30,- Kč

                                          - nad 10 km od Vestce             30,- Kč + 10,- Kč za každý další kilometr

 

         úhrada práce pečovatelky                                     130,- Kč/hod. 

  Objednávání služby:

        Služba se objednává alespoň 48 hodin předem, a to telefonicky nebo SMS zprávou na e-mail: administrativa.kpz@email.cz, tel.: 778 095 645. Poskytovatel vždy objednávku služby klientovi potvrdí. Služba je řádně objednána jen v případě, pokud klient od poskytovatele obdrží potvrzení objednávky služby v daném termínu.